Izglītība

Rīgas Juridiskā augstskola
Maģistra grāds Starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M Legum Magister), 2001

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs, 2000

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

Papildus izglītība
Maksātnespējas administrators
Latvijas Sertificēto maksātnespējas administratoru asociācijas biedrs, 1995

Pieredze

ZAB Eversheds Sutherland Bitāns, SIA, 2018 – 2023

 • uzņēmumu reorganizācija un saistību restrukturizācija, investīciju darījumi
 • banku un finanšu tiesības, uzraudzības prasību pārzināšana
 • korporatīvās tiesības, dažādu līgumu izstrādes darbi
 • maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības procesu un bankrotu lietas
 • tiesvedības, pārstāvība tiesā, šķīrējtiesas

Likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” administratora pilnvarotās personas palīgs sadarbībā ar KPMG Baltics SIA, 2012 – 2018

 • grūtībās nonākušu aktīvu restrukturizācijas risinājumu izstrādāšana
 • uzņēmumu pārdošanas, reorganizācijas, likvidācijas darījumu juridiskais nodrošinājums
 • dažādu līgumu izstrāde, to noslēgšanas organizēšana un izpildes uzraudzība
 • pārstāvība krimināllietās

Zvērinātu advokātu birojs VARUL, 2011 – 2012

 • juridisko atzinumu sagatavošana
 • līgumu izstrāde
 • pārstāvība tiesā, u.c.

AS “Citadele” (Parex Banka), 2009 – 2011

 • Juridiskā atbalsta nodrošināšana bankas vadībai
 • Juridiskais atbalsts uzņēmumu iegādes/pārdošanas darījumos
 • Dažādu līgumu izstrāde un to skaņošanas darbi

Zvērinātu advokātu birojs Raidla, Lejins & Norcous, 2006 – 2008

 • Juridisko atzinumu sagatavošana
 • Padziļinātas juridiskās izpētes
 • Dalība finanšu instrumentu emisijas organizēšanā

Latvijas Banka, 2002 – 2006

 • Atbilstība regulatīvām prasībām
 • Pārstāvība Eiropas Komisijas SEPA darba grupē
 • Sadarbība ar Eiropas Centrālo banku maksājumu sistēmu un norēķinu jomā

Vides aizsardzības ministrija (Eiropas Integrācija vienība), 1999 – 2001

 • Atbilstības ES tiesību aktu prasībām izvērtēšana

COWI

 • Attīstības un kapacitātes celšana saistībā ar ES direktīvu prasību ieviešanu
 • Pārskatu, ziņojumu, atzinumu sagatavošana

Valsts SIA “Vides Projekti”

 • Valsts iepirkuma procedūru organizēšana un veikšana,
 • sarunu vešana ar preču vai pakalpojumu sniedzējiem,
 • līgumu izstrāde un izskatīšana, u.c.